Skip to content

O kletarstvu

O kletarstvu

Na tej strani bomo na kratko spregovorili o kletarstvu z vidika zakonodaje. Delo vinogradnika se prične spomladi ob skrbi za vinsko trto in se nadaljuje do jeseni, ko nastopi trgatev. Čas trgatve je med sredino Septembra in tja do konca Oktobra. Vse je seveda odvisno od letine, sorte grozdja, vinorodnega območja in namembnosti. Grozdje se seveda najprej potrga, nato pa sledi dolga pot od mlina, skozi prešo oziroma stiskalnico pa vse tja do soda ali cisterne.
Na to pa pride na vrsto eno bolj zahtevnih opravil, ki jih poznamo pod skupnim imenom “kletarjenje”. Vinarji se lahko pohvalijo  z lastnim pridelkom takoj, ko je proces alkoholnega vrenja končan. V nadaljevanju bomo nakazali le osnovne zahteve kletarjenja, ki so osnova za pravilno nego mladega vina. Moramo namreč vedeti, da se postopki med sabo lahko razlikujejo, glede na to da je vsak vinski letnik poseben in zato zahteva svojstven pristop. Moramo tudi ločevati tudi med postopkom pridelave belega in rdečega vina.
Evropska unija je poenotila zakonodajo s področja živil. Vino spada med živila, zato moramo v
postopkih pridelave, predelave in do prodaje oziroma oddaje vina zagotavljati dobro higiensko prakso.
Predelava in kvaliteta vina sta močno povezani s spoštovanjem dobre higienske prakse pri pridelave
vina.
Strokovna skupina za vinarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je skupaj s člani interesnih
združenj pripravila Smernice dobre higienske prakse pri predelavi grozdja v vino. S smernicami
vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske prakse in izpolni vse zahteve veljavne zakonodaje, ki
jih mora spoštovati. V kolikor vinar uporablja Smernice dobre higienske prakse pri predelavi vina, je
tudi nadzorni organ pri izvajanju nadzora dolžen kontrolirati po smernicah. Tako veljajo smernice za
učinkovit in najcenejši način vzpostavitve obvladovanja tehnološke higiene pri predelavi vina.
Poudariti je potrebno, da se s smernicami ne povečuje obseg vodenja evidenc, temveč se upoštevajo
evidence, ki jih danes že morate voditi na osnovi Pravilnika o kletarski evidenci.
Naj vam bodo Smernice v pomoč pri vašem delu.
Peter VRISK
Predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije

Exit mobile version

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close