February 13 2020

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva.

Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev Bela Cerkev 6 8220 Šmarješke Toplice          

V A B I L O

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo

v soboto, 22. februarja 2020, ob 18. uri v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi.

Pred zborom, bo predavanje Agroavanta, Foliarna prehrana vinske trte in zaščitna sredstva.

Predlagani dnevni red:

  • Otvoritev in pozdrav navzočih.
  • Izvolitev organov za vodenje skupščine OZ (Delovno predsedstvo – trije člani,

zapisnikar, dva overovatelja zapisnika).

  • Določitev dnevnega reda OZ.
  • Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora.
  • Razprava po poročilih in sprejem poročil in potrditev zaključnega računa.
  • Program dela društva za leto 2020.
  • Ocenjevanje vin.
  • Razno.
  • Prevzem koledarjev in plačilo članarine 2020.

Lepo pozdravljeni,

Bela Cerkev, 7.2.2020                                                     UO Društva vinogradnikov

                                                                                         Vinji vrh – Bela Cerkev

***************************************************************************************************

DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN bo 4. Marca ob 16h v HŽD.

NOVO!!!

Vzorce vin bomo, PO SKLEPU UO, sprejemali v LABORATORIJU, v soboto, 29.2., od 19h do 20h in nedeljo 1.3., od 10h do 12h. Razglasitev rezultatov in podelitev diplom pa bo v soboto, 14. Marca, ob 17. uri, v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi !


1) Avtorske pravice © 2017. Vse pravice pridržane.

Posted February 13, 2020 by admin in category "Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *