January 4 2016

O Vinu

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela cerkev bo na teh straneh objavljalo aktualne  teme o vinu

Nekaj o zgodovini vina

Kultura vina v Evropi je nastala pred Rimljani. V antični Grčiji so vino opevali pesniki, zgodovinarji in umetniki. Vino je bilo pogosto omenjeno v delih Ezopa in Homerja. Vendar pa je v Grčiji vino veljalo kot privilegij višjih slojev. Dioniz, dioniz grški bog vina, ne predstavlja le opojno moč vina, ampak tudi njegove socialne in blagodejne vplive. Dioniza lahko razumemo tudi kot promotorja civilizacije, kot zakonodajalca, in ljubitelja miru, kot tudi zaščitnika boga kmetijstva in gledališča. Po mnenju antičnega grškega zgodovinarja Tukidida, so narodi Sredozemlja prenehali z barbarstvom, ko so se naučili gojiti oljke in vinsko trto.

Vino je torej del evropskega življenja, kulture in prehrane že od nekdaj.  Pridelava vina se je razširila po Evropi s širitvijo rimskega imperija v celotnem Sredozemlju, ko so bile tudi ustanovljene večje regije, ki proizvajajo vino, katere še vedno obstajajo tudi danes. Tudi takrat je bila pridelava vina natančen proces, ki je spodbujal razvoj različnih sort vinske trte in obdelovalne tehnike. Pojavili so se sodi, a-parish-fair-in-germany-3-1512574 ki so omogočili prevoz vina, tudi steklenice so bile uporabljene prvič. Razvil se je tudi sistem označitve vina, hkrati s pridobitvijo slovesa posameznih regij, kot pridelovalk vrhunskega vina. Proizvodnja vina je postala vse bolj izpopolnjena zaradi česar se je priljubljenost vina povečala. Gostilne z vinom so zato postale značilnost celotnega cesarstva.