Skip to content

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva.

Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev Bela Cerkev 6 8220 Šmarješke Toplice          

V A B I L O

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo

v soboto, 22. februarja 2020, ob 18. uri v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi.

Pred zborom, bo predavanje Agroavanta, Foliarna prehrana vinske trte in zaščitna sredstva.

Predlagani dnevni red:

  • Otvoritev in pozdrav navzočih.
  • Izvolitev organov za vodenje skupščine OZ (Delovno predsedstvo – trije člani,

zapisnikar, dva overovatelja zapisnika).

  • Določitev dnevnega reda OZ.
  • Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora.
  • Razprava po poročilih in sprejem poročil in potrditev zaključnega računa.
  • Program dela društva za leto 2020.
  • Ocenjevanje vin.
  • Razno.
  • Prevzem koledarjev in plačilo članarine 2020.

Lepo pozdravljeni,

Bela Cerkev, 7.2.2020                                                     UO Društva vinogradnikov

                                                                                         Vinji vrh – Bela Cerkev

***************************************************************************************************

DRUŠTVENO OCENJEVANJE VIN bo 4. Marca ob 16h v HŽD.

NOVO!!!

Vzorce vin bomo, PO SKLEPU UO, sprejemali v LABORATORIJU, v soboto, 29.2., od 19h do 20h in nedeljo 1.3., od 10h do 12h. Razglasitev rezultatov in podelitev diplom pa bo v soboto, 14. Marca, ob 17. uri, v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close