February 24 2015

Občni zbor društva vinogradnikov 2015

Občni zbor društva-Poročilo za leto 2014-Plan dela za leto 2015-Bela Cerkev 20. februar 2015-Društvo Vinogradnikov Vinji Vrh – Bela Cerkev


1) Avtorske pravice © 2017. Vse pravice pridržane.

Posted February 24, 2015 by admin in category "Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *