June 30 2020

Projekt Lokalno je aktualno – Šmarješki Izvir cvička

NASLOV PROJEKTA: »LOKALNO JE AKTUALNO – ŠMARJEŠKI IZVIR CVIČKA«
Nosilec projekta: Občina Šmarješke Toplice
Ostali partnerji v projektu: Društvo vinogradnikov Šmarjeta, Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela
Cerkev, Mlin Košak, Jože Košak s.p.
Opis projekta:
Operacija LOKALNO JE AKTUALNO bo v prvi vrsti poskrbela za učinkovito rabo lokalnih virov, saj
bodo v operacijo vključeni lokalni vinogradniki in vinarji, ki bodo osrednji dobavitelji vina za Šmarješki
izvir cvička (lokacija v urbanem središču oz. vaškem jedru v Šmarjeti). Hkrati bo operacija spodbujala
tudi ostale ponudnike k povezovanju in sodelovanju. Projektni partner Mlin Košak bo za operacijo
razvil poseben kulinarični spominek, »mlinarjev kruh«, ki bo še dodatno popestril turistično
ponudbo Šmarješkega izvira cvička. K oblikovanju mreže lokalnih ponudnikov bodo povabljena
številna lokalna društva, kakor tudi posamezniki, ki bodo lahko v sodelovanju z novoustanovljenim
Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice (nova zaposlitev) lahko tržili svoje
produkte, tudi v trgovini lokalnih dobrot, ki se bo vzporedno z operacijo LOKALNO JE AKTUALNO
vzpostavila v objektu v neposredni bližini Šmarješkega izvira cvička.
Partnerski društvi vinogradnikov bosta aktivno skrbeli za izobraževalne in promocijske aktivnosti, kar
bo vodilo k povečanju samooskrbe in ozaveščanju potrošnikov in pomenu lokalno pridelanih
dobrot. Konkretneje, lastniki vinogradov na območju občine Šmarješke Toplice, kakor tudi širše, bodo
prepoznali smisel za nadaljevanje sicer ljubiteljskega obdelovanja vinogradov in pridelave vina. Tako
bomo prispevali k ohranitvi značilne dolenjske vinogradniške krajine.
Začetek projekta: januar 2020
Zaključek projekta: december 2021
Vrednost projekta: 139.575,33 EUR.
Višina upravičenih stroškov: 113.397,76 EUR.
CILJ investicije je izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička, nakup in
postavitev Izvira cvička ter spremljajoče opreme, promocija Izvira cvička in cvička ter organizacija
strokovnih in družabnih prireditev, kar po projektnih partnerjih zajema:
Občina Šmarješke Toplice (nosilec projekta):

 • Nakup mobilne opreme – Šmarješki izvir cvička:
 • nakup in postavitev mobilne opreme, v sklopu katere bodo štiri točilna mesta, vsebina o
  vinu in ponudniku na ekranu in točilno mesto za vodo,
 • storitve zunanjih izvajalcev (DIIP, novelacija DIIP).
 • Nakup kozarcev in oblikovanje ter tisk logotipa, nakup čipov:
 • nakup kozarcev za zagon projekta,
 • oblikovanje logotipa in tisk na kozarce,
 • nakup čipov.
 • Nakup vina:
 • nakup 100 l cvička,
 • nakup 300 l vina (dolenjsko belo, frankinja, žametna črnina).
 • Oblikovanje mreže lokalnih ponudnikov (ni strošek projekta – bodo partnerji izvedli sami):
 • izdelava strategije združevanja lokalnih ponudnikov vin in cvička ter skupnega nastopa na
  trgu.
 • Oblikovanje in tisk promocijske zloženke:
 • oblikovanje promocijske zloženke,
 • prevod promocijske zloženke,
 • lektoriranje promocijske zloženke,
 • fotografiranje,
 • tisk promocijske zloženke.
 • Izvedba zaključne prireditve:
 • scenarij in vodenje,
 • pogostitev.
 • Promocija novega produkta:
 • promocijske aktivnosti za promocija Izvira cvička.
 • Strokovna ekskurzija:
 • strokovna ekskurzija na Madžarsko in Avstrijo, tam ogledi primerov dobre prakse razvoja
  vinogradništva in vinarstva, degustacije vin, nastanitev s polpenzionom, vodenje in
  organizacija.
  Društvo vinogradnikov Šmarjeta (projektni partner 1):
 • Strokovno predavanje o negi mladega vina:
 • organizacija in izvedba strokovnega predavanja o negi mladega vina ter degustacija mladih
  vin s poudarkom na napakah in boleznih vin.
  Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev (projektni partner 2):
 • Strokovno izobraževanje:
 • predavanje na temo senzorika vin, harmonija okusov – druženje vina in hrane,
 • pogostitev.
  Mlin Košak (partner 3):
 • Oblikovanje in izdelava embalaže za »mlinarjev kruhek« z vsebovanim receptom.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezave:
Evropska kohezijska politika: https://www.eu-skladi.si/
LAS DBK: https://las-dbk.si/
Društvo vinogradnikov Šmarjeta: https://www.dv-smarjeta.si/
Društvo vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev: https://dv-vinjivrh-belacerkev.com/
Mlin Košak: http://www.mlin-kosak.si/


1) Avtorske pravice © 2017. Vse pravice pridržane.

Posted June 30, 2020 by admin in category "Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *