March 29 2022

Redni občni zbor društva

Društvo vinogradnikov
Vinji vrh – Bela Cerkev
Bela Cerkev 6
8220 Šmarješke Toplice

V A B I L O

Društvo vinogradnikov Vinji vrh-Bela Cerkev vas vabi na redni občni zbor društva, ki bo
v petek, 01. aprila 2022, ob 19. uri v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi.
Pred zborom, ob 18h, bo predavanje Karsije: Zaščita vinske trte.
Predlagani dnevni red:
 Otvoritev in pozdrav navzočih.
 Izvolitev organov za vodenje skupščine OZ (Delovno predsedstvo – trije člani,
zapisnikar, dva overovatelja zapisnika).
 Določitev dnevnega reda OZ.
 Poročilo predsednika, blagajničarke in nadzornega odbora.
 Razprava po poročilih in sprejem poročil in potrditev zaključnega računa.
 Volitve predsednika, članov upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije.
 Program dela društva za leto 2022.
 Rezultati ocenjevanja vin.
 Razno.
 Prevzem koledarjev in plačilo članarine za preteklo obdobje in za leto 2022.
Lepo pozdravljeni,

Bela Cerkev, 28.3.2022 UO Društva vinogradnikov
Vinji vrh – Bela Cerkev


1) Avtorske pravice © 2017. Vse pravice pridržane.

Posted March 29, 2022 by admin in category "Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *